نویسنده = غلامرضا زهتابیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان

دوره 5، شماره 9، بهار 1396، صفحه 107-119

10.22034/jdmal.2017.27853

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


3. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

دوره 3، شماره 5، بهار 1394، صفحه 65-78

10.22034/jdmal.2015.18332

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان


5. ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 39-48

10.22034/jdmal.2013.17092

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


6. تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

10.22034/jdmal.2013.17096

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی