دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 1-118 (8 مقاله) 
تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران

صفحه 75-88

10.22034/jdmal.2019.34758

زهرا یارمرادی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرمپور؛ غلام حسن محمدی