دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-182 (12 مقاله) 

مقاله پژوهشی

تعیین ارتباط روند تغییرات خشکسالی با عناصر اقلیمی در دشت یزد-اردکان

صفحه 1-14

10.22034/jdmal.2019.36528

احمد علی دهقانی تفتی؛ محمد زارع؛ سید زین العابدین حسینی؛ فهیمه عربی علی آباد


بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد

صفحه 103-116

10.22034/jdmal.2019.36525

سوگند رحیمی؛ اصغر مصلح آرانی؛ آناهیتا رشتیان؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد رضا احمدی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده


ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابان‌زایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، استان خراسان رضوی

صفحه 149-170

10.22034/jdmal.2019.36537

آذین نصریان؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی؛ احسان نعمت اللهی؛ سرور داوری