دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 1-200 (12 مقاله) 
بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی

صفحه 17-36

10.22034/jdmal.2021.243138

تقی طاوسی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی؛ محمدرضا سالاری فنودی