دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

1. رابطه بین الگوی توزیع فلزات سنگین خاک با کاربری اراضی در دشت یزد- اردکان

صفحه 1-20

حسن فتحی زاد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ حمید سودائی زاده


9. پایش ﺗﻐییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه ای پیرامون آن

صفحه 139-160

محمد خسروشاهی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ آزاده گوهردوست؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ فاطمه درگاهیان؛ لیلا کاشی زنوزی