دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1402، صفحه 1-92 (6 مقاله) 

مقاله پژوهشی

بررسی روند تغییرات گردوغبار در نیمه‌شرقی ایران

صفحه 1-16

10.22034/jdmal.2023.2005839.1422

سحر نسب پور مولایی؛ علی سلاجقه؛ حسن خسروی؛ امین نصیری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI

صفحه 35-48

10.22034/jdmal.2023.2004871.1419

حمید گنجائیان؛ کلثوم محمدیان؛ مهناز جاودانی؛ مهدی صفری نامیوندی


بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی

صفحه 77-92

10.22034/jdmal.2023.2005172.1420

مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی