ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-58

10.22034/jdmal.2023.2000984.1413

آمنه یحیوی دیزج؛ خدیجه جوان؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


کاربرد مدل فضای ویژگی TGSI - Albedo در بررسی وضعیت بیابانی شدن مرکز استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-66

10.22034/jdmal.2021.534364.1341

ساره هاشم گلوگردی؛ عباسعلی ولی؛ محمد رضا شریفی


تأثیر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک در منطقه لاسجرد، استان سمنان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 49-60

10.22034/jdmal.2023.2003379.1416

حمیدرضا سعیدی؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ علی اصغر ذوالفقاری


ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری بادی اراضی در حاشیۀ دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 53-72

10.22034/jdmal.2020.44929

علی اکبر نظری سامانی؛ محمدرضا راهداری؛ غلامرضا راهی


ارزیابی سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شاخص‌های رشد و برخی ترکیبات آنزیمی و بیوشیمیایی گونه شور (.Salsola imbricata L)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 53-62

10.22034/jdmal.2021.131909.1299

میلاد دوست حسینی؛ حمید سودائی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمدرضا سرافراز؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی


پیش‌بینی پراکنش بالقوۀ کهورک (.Prosopis farcta (L در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-66

10.22034/jdmal.2022.548628.1374

وحید عظیمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ پیمان کرمی؛ مرتضی صابری


شبیه‌سازی عددی توفان گردوغبار شدید کرمانشاه (مطالعه موردی: رخداد 4 تا 6 آبان 1397)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22034/jdmal.2021.539412.1353

طوبی علیزاده؛ امیرحسین نیکفال؛ مجید رضایی بنفشه؛ رحمن شریفی


مدیریت زیستی خاک‌های آلوده به برخی عناصر سمی در مناطق خشک (بررسی موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 55-80

10.22034/jdmal.2023.1972534.1401

خدیجه خرمن دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه


مطالعه برخی صفات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه مریم گلی بیابانی .Salvia eremophila Boiss در سه رویشگاه مرتعی استان یزد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-76

10.22034/jdmal.2022.544682.1358

سارا میر احمدی؛ عباس احمدی؛ سید زین العابدین حسینی؛ نوراله عبدی؛ حمید ترنج زر


بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی، تعیین عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-86

10.22034/jdmal.2022.550729.1378

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ امید رحمتی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی؛ محمد جلالی


تحلیل اثر خشکسالی بر تاب‌آوری جوامع انسانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 77-92

10.22034/jdmal.2021.243141

مهوش محرابی؛ عباسعلی ولی


پایش و پیش‌بینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانۀ گوگل‌ارث‌انجین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 77-98

10.22034/jdmal.2022.548083.1372

محمد منصورمقدم؛ نگار نقی پور؛ ایمان روستا؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


بررسی تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر کمیت و کیفیت تولید مراتع وکربن خاک در منطقة خبر بافت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-94

10.22034/jdmal.2022.560409.1392

محسن شرافتمندراد؛ اعظم خسروی مشیزی؛ اسفندیار جهانتاب


بازنگری تدقیقی ماسه‌زارهای ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی‌های اقلیمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 77-92

10.22034/jdmal.2023.2005172.1420

مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ علی اکبر نظری سامانی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی